Tip| Aplikace Zeměpis ČR

Zeměpis si většina lidí pamatuje ze školy jako nudný předmět, ze kterého již téměř vše zapomněli. Avšak v každé třídě se našli studenti, které bavil a zajímali se o něj. Ti pak mohli svým zmateným spolužákům s tímto školním předmětem pomáhat. Právě mezi tyto národopisce pravděpodobně patřili i tvůrci aplikace „Zeměpis ČR“. [...]