Výzkumníci tvrdí, že mobilní data mohou odhalit budoucí zločiny

0

Badatelé z Londýna vydali prohlášení tvrdící, že mobilní data mohou předvídat nastávající kriminalitu v neklidných lokalitách až se 70procentní přesností. Závěry výzkumu poskytují důkazy, že ucelená a anonymizovaná data, posbírána infrastrukturou uživatelů telefonů, mohou obsahovat podstatné infromace k popisům geografických území za účelem prorokování úrovně kriminality.

Dle prací ve Španělsku, Itálii a MIT (Massachusetts Institute of Technology) se předvídání zločinů skutečně zlepšilo díky těmto mobilním datům. Narozdíl od současných systémů, které využívají kriminalistických statistik a lokálních demografií, nejsou mobilní data tak náročná a drahá na shromáždění a aktualizaci. Navíc z dat telefonů je možno určit pohlaví a věk uživatele společně s lokací zařízení.

,,Tento doložený přístup k problému by mohl mít čistě praktické využití pro policii a správy měst, říkajíc jim, jak a kam investovat své prostředky zároveň s rychlejší reakcí na kriminální případy. “  (úryvek z Once Upon a Crime: Towards Crime Prediction from Demographics and Mobile Data)

,,Existující výzkumy kriminologie, sociologie, psychologie a ekonomiky tíhnou hlavně ke zkoumání vztahů mezi kriminální aktivitou a socio-ekonomickými faktory jako vzdělání, etnicita, výše příjmů a nezaměstnanost. “

Teď k důležité infromaci. Vědci získali data od velikánů Telefonica a European mobile phone company, která vlastní společnost O2 ve Spojeném království, aby mohli dát společně dohromady algoritmus k předpovídání zločinů. Součástí tohoto postupu byly informace z London Borough Profiles Dataset, ukazující trh s nemovitostmi, politické vztahy, dopravní infrastrukturu, úroveň bezdomovectví, životní očekávání a jiné faktory.

 

Autoři přišli s mapami, předpovídajícími kriminalitu v Londýně.

1

2

Negativním aspektem výzkumu je to, že ukázal, jak ,,anonymní“ data, předaná vědátorům, vlastně byla, když uvážíme, že data byla určena k vystopování specifických jednotlivců. Sami vědci také přiznali, že k využití skutečně efektivního modelu by potřebovali více dat a času.

Metody z této studie vlastně nejsou ani tak moc daleko od filmu Minority Report, kde Tom Cruise chytal uprostřed noci lumpy, plánující zločiny. Nápad pro prevenci kriminality je to tedy dobrý, ale silně se dotkne soukromí uživatelů. Dávejte si tedy opět pozor, co všechno sdílíte a řešíte skrze svá zařízení. Třetí oko nás očividně sleduje.

zdroje: http://www.androidauthority.com, http://arxiv.org

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here