O2 zvažuje žalobu na ČTÚ

0

Český telekomunikační úřad je ve velkém prodlení s rozhodováním tisíců spotřebitelských sporů. Jen telekomunikační společnost O2 Czech Republic evidovala v polovině prosince 2015 více než 13 tisíc zahájených správních řízení, u nichž nebylo ani po šesti měsících vydáno žádné rozhodnutí. Výše škody, která kvůli nečinnosti Českého telekomunikačního úřadu operátorům vzniká, dosahuje řádu stovek milionů korun.

Jde o jednoduché spory se zákazníky, kteří neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby. „Nejde o spory v klasickém slova smyslu.Většinou se jedná o jednoduché, nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun,“ upřesňuje Michal Krejčík z právního oddělení O2 Czech Republic. Podle něj lze předpokládat, že podobný počet řízení nyní na ČTÚ leží také v případě ostatních telekomunikačních operátorů.

O2 Czech Republic proto na konci prosince 2015 vyzvala k nápravě předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. „Žádáme o neprodlené vydání rozhodnutí v těchto řízeních,“ uvádí Michal Krejčík.

Navíc je podle předběžných analýz zřejmé, že dlouhodobé prodlení s vysokým počtem případů způsobilo v minulých letech škody v řádu stovek milionů korun. „Jsme připraveni tuto náhradu škody vymáhat soudní cestou. Nárok se opírá o zákon upravující odpovědnost státu za nesprávný úřední postup,“ doplňuje Michal Krejčík.

Problém s nečinností a prodlením ze strany Českého telekomunikačního úřadu v případě rozhodování správních řízení trvá několik let a dotkl se celkem stovek tisíc případů. Výše uvedené účastnické spory jsou jen z posledních několika měsíců.„Předesíláme, že na konci ledna 2016 uplyne zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí u dalších zhruba 8 900 sporů,“ uvedl v dopise předsedovi ČTÚ Michal Krejčík.

ctu-t

Zdroj: O2

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here