Analýza trhu mobilních aplikací v roce 2013

0

Analytická společnost Distimo vydala výroční zprávu týkající se mobilních aplikací tří hlavní hráčů na mobilním trhu. Google Play, Amazon Appstore a Apple App Store. To vše na deseti největších mobilních trzích. Pojďme se na celou analýzu podívat podrobněji.

Dis001

Obecně největší příjem výrobců mobilních aplikací tvoří Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a teprve za nimi jsou v závěsu Spojené království, Čína, Austrálie, Německo, Kanada, Francie a celou desítku uzavírá Rusko. Je přitom zajímavé, že Spojené státy a Japonsko tvoří dohromady více příjmů než zbylých osm zemí v deseti nejsilnějších trzích. Data jsou počítána od ledna do listopadu roku 2013.

V analýze je často rozebírán tzv. freemium business model. Jedná se o vydávání freemium aplikací, které jsou bezplatné, avšak platí se za jejich obsah. Hru je obvykle možné dohrát zdarma, často se však různými prostředky, za které se ve hře poté platí reálnými penězi, můžete k cíli přiblížit rychleji a dohrát hru dříve. Může jít o nákupy nových zbraní, otevření nových sekcí, vylepšení vašeho vozu a mnoho dalšího. Je pravda, že se tak zamezí pirátství, neboť aplikaci si může stáhnout každý bezplatně, daleko více poté však svádí možnosti vylepšení k nákupu. Tímto problémem se zabývala i britská vláda. Co je však paradoxní, je skutečnost, že uživatelé ve velké míře stahují z neoficiálních zdrojů i tyto bezplatné aplikace, když si je mohou stáhnout volně přes markety.

Hlavní zjištění

  • V roce 2013 byl v ziscích stále vedoucí Apple App Store, kdy měl k listopadu 63% ku 37% pro Google Play.
  • Největší růst oproti předchozímu roku zaznamenaly Jižní Korea, Japonsko a Čína.
  • Bylo prokázáno, že freemium aplikace generují větší zisk, než aplikace placené.
  • Rok 2013 je zároveň rokem, kdy došlo k největšímu nárůstu stahování aplikací v historii. Například hry jako Despicable Me: Minion Rush a Temple Run 2 dosáhly jednoho milionu stažení za pouhých několik dní.
  • Některé aplikace byly stahovány z Amazon Appstore ve stejném množství jako z Apple App Store či Google Play.
  • Aplikace generující největší zisk byla Clash of Clans od Supercell, díku čemuž se společnost stala nejvíce rostoucí firmou v Apple App Store.
  • Majoritou v nejlepších vydavatelích ve všech třech obchodech s aplikacemi jsou vývojáři her.

Rozdělení zisků

V Google Play byly výsledky zisků odlišné od globálních dat. První tři příčky byly stejné – Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy – na čtvrté pozici však skončilo Německo. Následující obrázek ukazuje poměr dosahu placených aplikací. Čína je země, kde není placený obsah v Google Play nabízen, proto není zahrnuta jeho výseč.

Dis002

Růst trhu

Největší růst zaznamenala Jižní Korea s meziročním nárůstem 759%, až po ní výrazně níže skončila Čína s 280% a Japonsko s 245%. Na konci naší desítky se umístila Austrálie s 69% a Spojené království s 64% nárůstem. Je nutné si uvědomit, že trhy jako Austrálie a Spojené království zažily obrovský růst o rok dříve, proto nemůže být progres tak výrazný. Přesto i tyto trhy stále rostou a to více než o polovinu.

Dis003

Vývoj poměru příjmů

Apple App Store zaznamenal od června do listopadu 2013 nárůst o 12%, kdežto Google Play těžko uvěřitelných 51%. V konečném důsledky tedy z poměru příjmů v červnu, kdy měl Apple App Store 70% a Google Play 30% se posunul Google Play na 37% na úkor Apple App Store, což je za půl roku velmi slušný výsledek.

Dis004

Dvě stě nejrychleji rostoucích aplikací v Google Play generovalo v průměrný listopadový den roku 2013 odhadem okolo 12 milionů dolarů. O rok dříve, v listopadu 2012, to bylo „pouhých“ 3,5 milionu dolarů. Pro srovnání, Apple App Store narostl v tomto ohledu z 15 milionů dolarů na 18 milionů dolarů za stejné období.

Obchodní model

Freemium aplikace tvořily v Google Play v lednu 2013 89% všech aplikací, které jsou nějakým způsobem placeny. Ty jsou v podstatě tři. Placené aplikace s bezplatným obsahem, bezplatné aplikace s placeným obsahem a placené aplikace s placeným obsahem. V listopadu 2013 už freemium modelu bylo užito u 98% aplikací. Nejedná se o data z celého marketu, pouze o 200 nejvýdělečnějších aplikací. Ty ovšem generují majoritní část příjmů, data z této skupiny proto budou v reálu použitelná pro celý trh.

Dis005

Model byl vytvořen na globálním trhu, proto může být v jednotlivých zemích značně odlišný. Odlišný bude i v rámci kategorií, do kterých je aplikace zařazena. Zatímco u her a zpravodajství představuje největší podíl freemium model, u produktivity a navigací je to model placení aplikací. Dost možná je to způsobeno samotným zaměřením. Hry budou dle mého názoru častěji nelegálně stahovány, než tomu bude u navigací a aplikací například pro manažery.

Nejlepší aplikace roku 2013

Nyní již téměř beze slov, protože v případě žebříčků je zcela zřejmé pořadí a obrázek řekne víc, než mnoho stran textu. Pokud uvádíme nejlepší, máme v tomto případě na mysli nejvíce stahované či kupované.

Nejlepší bezplatné aplikace

Dis006

Je zajímavým faktem, že každá z těchto aplikací dosáhla nejméně 100 milionů stažení.

Nejlepší placené aplikace

Dis007

Rozdíl oproti ostatním marketům je znatelný. Předně se jedná většinou o aplikace, které byly vydány před rokem 2013 a kupují se dodnes pro svůj úspěch, a za druhé, jenom dvě aplikace jsou hry, ostatní jsou řekněme funkční aplikace týkající se hudby, nástrojů či produktivity.

Nejrychleji rostoucí aplikace

Nejúspěšnější v tomto ohledu byla LINE Corporation, která obsadila čtyři příčky z deseti možných.

Dis008

Nejúspěšnější vydavatelé bezplatných aplikací

Nejúspěšnější hra Candy Crash Saga má před sebou dost dobře možná ještě velký růst, bude proto zajímavé sledovat, jak posune svého vydavatele výše v následujícím období.

Dis009

V případě tohoto žebříčku poprvé vidím, alespoň pro mne, soulad s realitou. Aplikace jako je Facebook, Google Translate, WhatsApp či Skype, má téměř každý z mého okolí.

Nejlepší vydavatelé placených aplikací

Dis010

Vydavatelé aplikací s největším růstem

Tady jsou výsledky ruku v ruce s nejrychleji rostoucími staženími aplikací. První příčku zde zaujala úspěšná LINE Corporation, pro niž byla nejúspěšnější aplikací roku 2013 Line: Free Calls & Messages.

Dis011

Rekapitulace

Zcela jistě se rok 2013 stal nejúspěšnějším, nejvýdělečnějším a nejvíce rostoucím v oblasti mobilních aplikací. Apple App Store začíná ztrácet svou dominanci na úkor Google Play, který rostl mnohonásobně více. Asijský trh byl mnohem výkonnější a úspěšnější než trh západní, stejně jako vývojáři z této oblasti. Freemium model se stal nejužívanějším modelem a je možná jen otázkou času, kdy budou téměř všechny aplikace užívat tento způsob placení.

Bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat trh v příštím roce. Jelikož počet uživatelů smartphonů a tabletů stále stoupá, můžeme očekávat i zvýšení stahování a kupovaní aplikací pro tyto zařízení.

Zdroj: Distimo

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here