Návod: Používání dotykového displeje

1

Hlavní schopností ovládání činnosti OS Android je manipulace s ikonami, tlačítky, položkami Menu, virtuální klávesnicí, orientaci zobrazení a dalšími položkami na dotykovém displeji za pomoci gest prsty.

Klepnutí Se používá nejčastěji. Například pro aktivaci položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí virtuální klávesnice nebo pro stisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na tlačítko prstem.

Stisknutí a přidržení Položte prst na danou položku, přidržte a nezdvihejte jej, dokud nezačne akce. Například pro otevření Menu pro uživatelskou úpravu Domovské obrazovky přiložte prst na prázdné místo na Domovské obrazovce a držte prst na displeji, dokud se vámi zvolené Menu neotevře.

Posun Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí ho posuňte po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu podle popisu „Uživatelské úpravy Domovské obrazovky“ a posouváním otevřete horní panel notifikací podle popisu „Správa notifikací“.

Rychlý posun Při rychlém posunu rychle posunete prst přes povrch displeje bez přerušení od prvního dotyku (takže neprovedete klasický posun). Například pokud rolujete nahoru nebo dolů v zobrazeném seznamu kontaktů a v některém zobrazení Kalendáře provedete rychlý posun přes displej, změníte zobrazované časové období nebo při přecházení z jedné plochy na druhou.

Dvojité klepnutí Dvakrát rychle klepněte ve webové stránce, mapě nebo na jiném zobrazení, aby se zvětšila. Například poklepáním na část webové stránky v Prohlížeči se daná část zvětší tak, že se její šířka přesně přizpůsobí ploše displeje. Tohoto úkonu lze dosáhnout i pomocí funkce Pinch-To-Zoom. U některých aplikací, např. v Prohlížeči, se poklepáním po předchozím zvětšení obrazu změní uspořádání sloupce textu tak, aby se jeho šířka přizpůsobila ploše displeje.

Přitažení/Roztažení nebo-li Pinch-To-Zoom V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej telefonu současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

Otočení zobrazení Při většině zobrazení se orientace obrazovky otočí podle otočení telefonu na výšku nebo na šířku. Tuto možnost můžete zapnout nebo vypnout podle popisu „Nastavení zobrazení“, některé aplikace se i přes vypnutí automaticky otáčí. Např. YouTube

zdroj: Návod k použití OS Android 2.3 [AUG-2.3-103]

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here