SimpleCell – nový operátor mobilní sítě v ČR

SimpleCell Networks a.s. ve spolupráci s T-Mobile začala budovat celorepublikovou veřejnou komunikační síť pro Internet věcí (IoT). Globální síť SIGFOX, která překonává cenové a technické bariéry dosud zpomalující rozvoj internetu věcí, funguje ve 13 zemích světa. Pomocí sítě SIGFOX mohou být věci, senzory a zařízení nezávislá na elektřině, vydržet na [...]