Jak si přečíst zprávy na Android Facebooku bez upozornění o přečtení druhé straně

Na Facebook messengeru nás spolehlivě dokáže vytočit jedna věc, a tou je okamžité časové upozornění druhé strany o přečtení zprávy, kterou nám odeslala. Chatování bylo zábavou do té doby, dokud jsme nemuseli odpovídat ihned nebo později s výmluvou. Pro Facebook je důležité udržení svých uživatelů online po co nejdelší dobu, [...]