Uživatelé iPhonů jsou podle studie méně upřímní a pokorní než uživatelé Androidu!

1

android--1Podle výzkumu University of Lincoln o vás hodně prozradí to, zda jste uživatelem iPhonu nebo telefonu s Androidem.

Výsledky studie říkají, že uživatelé telefonů s Androidem jsou vnímáni jako upřímnější, zatímco uživatelé iPhonů jsou považováni za větší extroverty.

Tyto výsledky vycházejí z doktorské studie provedené Heatherem Shawem z fakulty psychologie na University of Lincoln. Studie se zabývala osobnostními rozdíly mezi uživateli iPhonů a telefonů s Androidem.

Shaw řekl: „Volba smartphonu je jednou z nejzákladnějších voleb při naší personalizaci a může nám toho o uživateli hodně prozradit.“

„Je více než zřejmé, že smartphony se stávají malými digitálními verzemi jejich uživatelů, a proto mnozí z nás nemají rádi, když ostatní lidé využívají naše telefony, jelikož o nás mohou hodně prozradit.“

V první studii výzkumníci požádali 240 účastníků o vyplnění dotazníku, který se týkal toho, jaké vlastnosti si spojují s uživateli jednotlivých značek smartphonů.

Ve druhé studii testovali, jak odpovídají tyto stereotypy skutečným osobnostním rysům. Druhé studie se účastnilo 530 uživatelů iPhonů a telefonů s Androidem.

Výsledky z první studie ukázaly, že uživatelé Androidu jsou vnímáni jako poctivější a skromnější, ale jsou považováni za méně extrovertní než uživatelé iPhonů.

Výsledky druhé studie však ukázaly, že většina stereotypů je ve skutečnosti milná. Bylo však zjištěno, že větší upřímnost a pokora je častěji zastoupena u uživatelů Androidu.

Výzkumníci také zjistili, že u žen je dvakrát větší pravděpodobnost, že vlastní iPhone než telefon se systémem Android a vlastníci iPhonů si mnohem častěji myslí, že je velice důležité mít drahý a luxusní telefon.

Zdroj

  • Jan Lavicka

    Prostě bezpáteřní lháři, stejně jako Apple, stejně jako Jobs, podřadní lidé
    Stejně se má hodnotit stejná cenová hladina, takhle je to mišmaš